נו בוא נשמע את "666" או "שקרניהו" או את כל השמאלנים שמגיבים פה קבוע נגד נתניהו אז בוא נשמע מה הם אומרים עכשיו זה לא שנתניהו יצא נקי אבל יש פה משהו גדול לחפותו!