יש לי שאלה לחילונים האופטימיים. מה יגידו ילדי הדור הבא על המתרחש בממשלה עם חקירות ראש ממשלה ויועצים וכל השחיטות.
למי נראה לכם או לאן עיניהם של הילדים והנכדים יהיו מופנות?
אני יגיד לכם. הם יקיאו את הציונות הקלוקלת וכל החינוך הקלוקל והדוגמא הרעה שהממשלה מביאה על דור שלם. ממשלה שמחריבה את דור העתיד. כולם יחזרו בתשובה. כל הילדים והנכדים בעתיד הקרוב כשיהיו מבוגרים בעוד 10 -15 שנים לא ישארו חילונים. חילונים שכן ישארו יהיו קומץ של רשעים גמורים וחולים ומשוגעים. כולם יבינו שאסור לחיות תחת מלכות של רשע בעוד יש תורה ומצוות ומעשים טובים שמאירים את הדרך יותר מהממשלה וחוקיה האפלים.