צריך לזעוק.
אם זה מה שהחוק מעולל מה יהיה בשלטון שמאל רח.ל.
החוק נלחם ביהדות.אלו פניה של מדינת היהודים.