כ"ק האדמו"ר מנדבורנא אראד שליט"א רבי דוד אלימלך לייפער שליט"א, מאושפז בבית חולים במצב קשה. בחסידות מבקשים מהציבור לעורר רחמי שמים לרפואתו השלימה של רבי דוד אלימלך בן רייצא הזקוק לרחמים שמים מרובים

כ"ק האדמו"ר מנדבורנא-אראד, רבי דוד אלימלך לייפער שליט"א, מאושפז בבית חולים במצב קשה. בחסידות מבקשים מהציבור לעורר רחמי שמים לרפואתו השלימה של רבי דוד אלימלך בן רייצא הזקוק לרחמים שמים מרובים.