כחלק מהעבודות ברחוב מאה שערים בירושלים, התקינה העירייה אתמול פחים מוטמנים לאורך הרחוב • צילום שלומי טריכטר