הציבור נקרא להרבות בתפילות ובתחנונים להתחזק בלימוד התורה בשבת הקרובה פרשת לך לך עבור הגאון הגדול רבי יפת ב"ר יחיא טיירי שליט"א מגדולי וחשובי רבני תימן בדור האחרון ראש ישיבת נחלת יהודה ורב ומו"ץ קהילת המבי"ט רמת השרון • והן א-ל כביר לא ימאס תפילת רבים.

הגאון הגדול רבי יפת ב"ר יחיא טיירי שליט"א, מזקני וגדולי רבני תימן בדורנו וראש ישיבת נחלת יהודה, אושפז לאחרונה לאחר שתקפתו חולשה, בבית החולים בילינסון בפתח תקווה, זאת לאחר שבשנים האחרונות הגאון שליט"א הינו מסובל ביסורים בעוה"ר. שעות ספורות ממש קודם שאושפז הרב בבית החולים, עוד ביקר בעיר בני ברק, בהכנסת ספר התורה להיכל בית המדרש המרכזי לק"ק תימן 'קהילת יעקב' בראשות בן משפחתו הגאון רבי יאיר טיירי שליט"א.

הגאון שליט"א הגיע לארץ הקודש מתימן לעיר ראש העין, ולאחר מכן עברו להתגורר במושב אחיעזר, ולאחריו בעיר רמת השרון – מקום מושבו עד הלום – שם מכהן הוא פאר כרבם של בני התורה ועמך בית ישראל כאחד, וכרב קהילת המבי"ט בעיר. במשך שנים רבות עמד הרב בראשות ישיבת שדי חמד בראשון לציון, בה העמיד תלמידים רבים והרביץ תורה ללא הרף.

הרב ידוע כאיש קדוש ופרוש שברכותיו נושאות פירות, ואלפים רבים נושעו ונושעים מברכותיו. בתור לקבלת הקהל בביתו בשעות הערב מתדפקים רבים רבים מדי יום ביומו לעצה, ישועה ודבר הלכה.היום יום ה' בשעות הערב, שוחרר הרב לביתו בס"ד, אך עדיין הינו זקוק לרחמי שמים מרובים, ובהיכלי התורה נערכים תפילות רבים ומקדישים זכויות לימוד התורה לרפואתו השלימה והמהירה בתוך שאר חולי ישראל.

קו התהלים והתפילות לרפואתו הוא – 03-3088885 שלוחה 0.