רוב העם רוצה,
מה זה משנה בכלל , הדיקטטור חייב להגיע למשפט מעמדת ראש ממשלה וכל השאר לא רלוונטי