עמד בנשיאות המרכז לטהרת המשפחה ואף מינה את תלמידו הרב יהושע לעוי למנהלה הראשון, כיום מכהן בתפקיד בנו הרב חיים לעוי, גם הוא תלמיד "טשיבין"