ישיבת הגאון מטשעבין - צילום: google street view

הִילּוּלָא קַדִּישָׁא • רבי דב בעריש ווידנפלד זצ"ל ראש ישיבת טשעבין

הילולת הגאֹון הרב דב בעריש וַידנפלד זצ"ל בעל שו"ת דובב מישרים וראש ישיבת טשעבין

כתבות נוספות בנושא:

חמשה עשר בשבט בחצר הקודש זוויעהל • גלריה
טיש ראש השנה לאילנות בחצר הקודש נדבורנה באניא
צִלְּךָ נָאֶה • ראש השנה לאילנות בחצר הקודש בעלזא
הִילּוּלָא קַדִּישָׁא • המהרש"ם מברז'אן זצ"ל
 • כלה יתומה משחזרת: אני יודעת שהתפילות של אבא שמרו עלי מלמעלה

  תוכן מקודם

 • עדות מזעזעת: "זה שורף את הגוף מבפנים"

  תוכן מקודם

 • אם חרדית:"חיים היה הפרח של המשפחה ואז קיבלנו הלם"

  תוכן מקודם

 • 48 יתומים מחכים רק לכם!

  תוכן מקודם

הגאון הרב דב בעריש וַידנפלד זצ"ל הידוע כהרב מטשעבין זצ"ל- נולד בעיר הרימלוב שבפולין בתאריך ה בשבט ה'תרמ"א עוד בהיותו נער אביו התבקש לבית-עולמו. לאחר נישואיו עבר לעיר טשעבין שבגליציה בה התגורר חותנו. לצד עיסוקיו בניהול בתי העסק של המשפחה שקד שעות רבות בלימוד תורה, והתפרסם בכל קהילות יהדות פולין בגאונותו, חריפותו, וידיעותיו הרבות. עמד בקשר עם גדולי רבני ואדמו"רי פולין שכיבדוהו והעריכוהו עד מאוד ביניהם ר' מאיר אריק, ר' שלום מרדכי שבדרון, ר' מנחם זמבה הי"ד ועוד רבים.

למרות ההפצרות הרבות סירב שנים רבות לקבל משרת רבנות ומסר שיעורים לתלמידים ובעלי בתים והתעקש בשעות אחר הצהריים לעסוק לפרנסתו במסחר, בנפט ובאריגים. הגאון מאיר אראק מח"ס אמרי יושר אמר לו: "מאחל אני לך, שתפסיד את כל כספך, ותהיה מוכרח לכסא של רבנות!" ואכן בשנת ה'תרע"ח פשט את הרגל ובסיכומו של עניין נאלץ לקבל משרת מורה הוראה. בשנת ה'תרפ"ג התמנה לרב העיר טשעבין וכיהן בה כאב"ד, ובה הקים ישיבה גדולה בשם "כוכב יעקב" ע"ש אביו.

עם פרוץ מלחמת העולם השניה ופלישת הנאצים לפולין בשנת ה'תרצ"ט התעורר חשש כבד לחייו, והוא נמלט ללבוב ובה התגורר בבית האדמו"ר ר' ישראל מהוסיאטין. בתקופה זו הופנו אליו שאלות רבות, שעסקו בבעיות השעה. בשנת ה'ת"ש נעצר בידי המשטרה החשאית כנתין זר וגורש עם משפחתו ליערות סברדלובסק בסיביר, שם הועסק בעבודת פרך. היו ניסיונות להצילו מקרון הגירוש אך הוא סירב לכך. גם בסיביר המשיך לעסוק בתורה וענה לשואלים, ביניהם גם תלמידיו שנפוצו ברחבי אירופה. את התשובות רשם על נייר אריזה, גזירי עץ וקרעים של שקי מלט, וכך הן נשתמרו. בלשונו ציטט קטעים שלמים מספרי הפוסקים האחרונים, וכשערכו את הספר לדפוס, מצאו שהלשון מדוקדקת ללא שום טעות!

בשנת ה'תש"ב הועבר לבוכרה ובשנת ה'תש"ו עלה לא"י עם אשתו הראשונה ושתי בנותיו ששרדו עמו. נחשב כאחד מגדולי הדור אשר היה פוסק הלכה וכיהן כאחד מראשי מועצת גדולי התורה של "אגודת ישראל". בשנת ה'תש"ח מונה לראש ישיבת חיי עולם. התגורר בשכונת שערי חסד בירושלים וייסד את ישיבת 'כוכב מיעקב- טשיבין' ביחד עם חתנו ר' ברוך שמעון שניאורסון, שמילא את מקומו בראשות הישיבה. נפטר בערב שבת פר' לך-לך, י' בחשוון ה'תשכ"ו חי כ-84 שנים. ציונו בהר המנוחות בירושלים בחלקת הרבנים האשכנזים. בדרכו האחרונה השתתפו עשרות אלפים.

אביו: ר' יעקב מח"ס "כוכב מיעקב", שהיה רב העיר ומחסידי הוסיאטין. אמו: מרת רחל רפופורט. אחיו: ר' נחום.

נשותיו: מרת יאכט זיווג ראשון- בתו של הגביר ישראל יוסף קלוגר עימה התחתן בהיותו כבן 19 .מרת רייזל זיווג שני, בתו של ר' משה ליברמן פרנס קהילת קאשוי

 בניו: ר' יעקב כיהן כר"מ בישיבת 'כוכב יעקב' בטשעבין, ר' ישראל יוסף כיהן כר"מ בישיבת 'כוכב יעקב' בטשעבין. בנותיו: מרת רייזל נשאה לר' ברוך שמעון שניאורסון, מח"ס 'ברכת שמעון', מרת לאה נשאה לר' ברוך הלברשטאם מזקיקלוב הי"ד שנרצח בשואה, בנו של ר' סיני מז'מיגראד, מרת יוטא נשאה לר' חיים טננבוים, מרת מינדל נשאה לר' שלמה זלמן גולדשטוף. מתלמידיו: ר' משה הלברשטאם זצ"ל בעל שו"ת דברי משה.

 מספריו • שו"ת דובב מישרים- שיעוריו ופסקיו של הצדיק. על תולדותיו נכתבו הספרים הבאים: הגאון מטשעבין, רבותינו, כוכבי אור, שר התורה, בצילו חימדתי- במחיצתם.

על ידיעותיו בתורה התבטא ה'חזון אי"ש' זצ"ל: "הרבי מטשיבין מטייל בש"ס ובפוסקים כמו שאנו מסובבים את האצבע על כף היד" והדגים זאת על כף ידו, והוסיף לומר: "כך הרבי מטשיבין מטייל בתורה הקדושה!".

על ענוותנותו המופלאה של רבנו ניתן ללמוד מהסיפור הבא: כשהגיע רבנו לירושלים, הכירו כל גדולי התורה ושוחריה בגדלותו והרבו לשבחו. בחג השבועות התפלל עם ה'אמרי אמת', והאדמו"ר מגור נתן לו את העליה של 'עשרת הדברות', והתבטא: "היום הוא יום מתן תורה, ואנו מכבדים את עשרת הדברות עם התורה עצמה כשהוא מתכוון על רבנו מטשיבין ". ר' דב בעריש הגיב: "לא ידעתי שבגור מתלוצצים!".

רגישותו של הרב הייתה מופלאה. כאשר באו והודיעו לרב על פטירת רעייתו הראשונה בשנת ה'תש"ז, עטפו אותו קדרות ויגון לרגעים ספורים אך מיד התעורר ושאל: "מה מצב האשה החולנית, ששכבה במיטה הסמוכה לצידה בבית-הרפואה באותו החדר, האם לא התרגשה מדי, חס וחלילה, מפטירת שכנתה לחדר?".

בימי מחלתו האחרונה, כשהוא מרותק ונמצא על ערש דוי וקודח מחום, הגיע אליו אחד מעסקני חסד בירושלים לדבר בעניין תמיכה וסיעוד למשפחה סובלת. הרב התרגש ואמר לו: "אין לי מנוח אף לרגע בגלל מצוקתם", ובדברו זלגו עיניו דמעות מרוב צער כאילו מדובר בעצמו.

לקראת סוף ימיו נחלש מאד ובכדי לסייע בעדו הביאו לביתו תלמיד, שישן שם ויעזור לו בכל צרכיו. פעם אחת באמצע הלילה, כשהרב שכב על מיטתו ביקש באופן פתאומי מהבחור לגשת אליו, הלה נבהל, שמא קרה משהו ומיהר לגשת אליו. אמר לו הרב בקול צרוד, שהוא מבקש ממנו מחילה על הטרחה, "אולי תוכל בבקשה להביא לי את הספר "נודע ביהודה" מהדורא תניינא?" הבחור מיהר למלא את הבקשה והביא את הספר. הרב פתח בתשובה העוסקת בדיני טריפות, עיין בה מעט ושוב סגר את הספר. שאר הלילה עבר כרגיל בלי שום דבר מיוחד. בבוקר הגיע חתנו של הרב רבי ברוך שמעון שניאורסון ושאל את הבחור: "איך עבר הלילה?" הבחור ענה, שהכול היה בסדר, וסיפר את המעשה עם הספר. כאשר נכנס חתנו לחדר שאל אותו לפשר הדברים. ענה הרב ואמר: חז"ל אמרו (כתובות ע"ז( אשרי מי שבא לכאן לעוה"ב ותלמודו בידו. עכשיו שהגעתי לגיל מבוגר, אני מתכונן לאותו מבחן, שבוחנים את האדם בעולם האמת לדעת, אם תורה בידו אם לאו. חזרתי במוחי על תשובות ה'נודע ביהודה', ובאמצע אחת התשובות נעלם ממני לשונו, ולכן רציתי לעבור על הדברים מתוך הספר".

על פתח ביתו של הגאון רבי דב בעריש ויינפלד זצ"ל – הרב מטשעבין, נקש יהודי וביקש לשוחח עם הרב. הרבנית הורגלה בכך שיהודים מבקשים להיכנס לרב לעצה ולברכה לכמה דקות, וניאותה להכניסו לסלון הבית.

הרב מטשעבין קיבל את היהודי הזר בשמחה ובמאור פנים, ושאל לשלומו. האיש החל לספר את סאת צרותיו, האריך לספר כיצד פוטר מעבודתו, פירט את קשיי המשפחה העוברים עליו, ולא נמנע גם מלתאר בפרוטרוט את מצבו הרפואי. כל אותה עת ישב הרב והנהן בראשו, הקשיב בתשומת לב ולא ענה דבר וחצי דבר, למעט דברי הרגעה וניחום קצרים.

שעה ארוכה ישב האיש, סיפר וסיפר, כאשר הרב רק מהנהן ומנחם, מקשיב ומעודד. הרבנית הבחינה כי האיש מדבר שעה ארוכה מהרגיל, והיטתה אוזן לשמוע על מה ולמה. להפתעתה, התברר כי הרב כלל אינו מדבר ואינו מייעץ דבר, הוא פשוט יושב ומקשיב בסבלנות אין קץ…

עוד זמן ארוך נמשך המחזה המוזר, כשאותו יהודי מפרט כל פרט ופרט בסאת צרותיו, מעלה חוויות קשות מההיסטוריה הרחוקה, ומקנח באנחות על המצב הנוכחי. ואילו הרב – שותק ומהנהן, מגיב באנחות השתתפות בצערו ותו לא. לסיום, בירכו הרב בברכות חמות, ונפרד ממנו בלבביות.

הרבנית התפלאה מאוד לפשר הביקור המוזר, ושאלה: 'הרי הרב כה עסוק, לכל דקה יש תפקיד ולכל רגע יש משמעות. האיש ישב וסיפר סיפורים, לא ביקש ולא קיבל אף עצה מעשית, רק סיפר וסיפר וסיפר… על שום מה הקדיש לו הרב זמן ארוך כל כך, בסבלנות ללא גבול ובהשתתפות כנה?'

נענה לה הרב: 'דמייני נא, שאני רואה אדם צועד ברחוב, ועל שכמו משא כבד. הרי ברור שאגש אליו, ואציע עזרתי להוריד מעליו את המשא, נכון? והרי אותו יהודי נושא על לבו משא כבד, חבילות חבילות של צרות והתמודדויות עוברות עליו, לבו כבר מתקשה לשאת… האם אוכל להימנע מלהיות הכתובת בה יפרוק את המשא מלבו? האם לא ראוי שאשמש אוזן קשבת, בה יוכל לפרוק את יגונו?'

מרן החזון איש היו לו מספר ספרים מצומצם בהם היה לומד בפסח, ואת השאר היה מכסה… וכשנפגש ר' דב בעריש וינפלד (בעל הדובב מישרים) עם החזון איש נתן לו את ספרו, דובב מישרים. ושסיפרו לו לר' וינפלד שהחזון איש שם את ספרו עם ספרי הפסח ולמד בו בחג. אמר בענוונותו אין זאת כי אם ראיה שכל השנה הוא לא לומד בו.

נערך והוגש ע"י הרב יוסף חיים אוהב ציון. 

הכתבות המעניינות ביותר

נתונים מעודדים: המשק מתאושש ובעלי העסקים נפגעו פחות מהמשבר
מנכ''ל משרד הבריאות מנסה להסביר: מדוע ילדים בגילאים קטנים נכנסים לבידוד?
בממשלה תוקפים את הצבעתה של זועבי: "סטירת לחי - מאיימת על הקואליציה"
חברי הצט''מ נגד קיצור ימי הבידוד ל-5 ימים: "מחטף של שר הבריאות"
מקשיחים עמדות: פקידי משרד האוצר לא יגבשו תוכנית מענקים מידיית
חברי כלל הסיעות הסכימו: ייקבעו כללים למיתון השיח המתלהם בכנסת
חשש בישראל: המורדים החות'ים יבצעו מתקפת טילים על אילת • צפו
נתון מאכזב: החיסון הרביעי לא מעלה באופן מספק את רמת הנוגדנים
נתניהו מכחיש שהוא אישר הטלת קלון - ומודה לראשונה על קיום מגעים לעסקה
בשלושה שבועות: הקואליציה תעלה את חוק הגיוס מחדש; זועבי מגיבה: "זה המצפון"
בנט לח''כים: "אם נתניהו יחתום על העסקה - נפעל להרחבת הממשלה"
דיווח: נתניהו מוכן לחתום על עסקת טיעון - כולל הטלת קלון; פרקליטיו מכחישים
מפלה לקואליציה: חוק הגיוס נגד לומדי התורה נפל בקריאה ראשונה
מתווה חדש: עובדים חיוניים יוכלו להגיע למקום העבודה על אף שנדבקו בקורונה
חוק הגיוס עלה להצבעה - והח''כים החרדים תקפו: "חבל לכם על הזמן" • צפו
עשרות חסידים יצאו לבנות את הכנסת האורחים על ציונו של משיח בן יוסף
בכיר ביהדות התורה: "אם נתניהו יחתום על עסקת טיעון - נחתור להצטרפות לממשלה"
קידוש ה': מנכ"ל משרד הבריאות המולדובי הודה לרב בטקס מיוחד
0 0 הצבעות
דירוג הכתבה
1 תגובה
ישנות
חדשות המדורגות ביותר
Inline Feedbacks
הצגת כל התגובות

עמד בנשיאות המרכז לטהרת המשפחה ואף מינה את תלמידו הרב יהושע לעוי למנהלה הראשון, כיום מכהן בתפקיד בנו הרב חיים לעוי, גם הוא תלמיד "טשיבין"

מה ברצונך לחפש?

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו