מה שייך להעיד על עצמו שאומר אמת ובפרט שכידוע שעד מדינה פסול לעדות עפ"י דת תורתנו הק'