מעמד מרומם בהוצאת הספר 'מלחמת יהושע' על הרמב"ם בבית מרן הגר"י שיינר

שמחה רבה בעולם הספר התורני בהוצאה לאור העולם של הספר היקר והחשוב "מלחמת יהושע על הרמב"ם" שחיברו הגאון ר' יהושע יצחק בעלסקי זצ"ל מוותיקי תלמידיו של רשכבה"ג מרן בעל הברכ"ש זצוק"ל אשר יו"ל כעת במהדורה חדשה ומפוארת ע"י חתנו הנגיד הנכבד הרב אברהם בידרמן שליט"א

מעמד מרומם בשמחתה של תורה בהוצאת הספר החשוב מלחמת יהושע על הרמב"ם בבית מרן ראש ישיבת קמניץ וחבר מועצגה"ת הגר"י שיינר שליט"א.

בבית ראש ישיבת קמניץ בדירתו בבניין הישבה"ק ברח' יחזקאל בירושלים, התקיים מעמד מרומם ומרגש של הוצאת ספרו החשוב של אחד מחשובי וותיקי תלמידי רשכבה"ג מרן בעל הברכ"ש, הגאון ר' יהושע יצחק בעלסקי זצוק"ל, בהשתתפות ראשי ורבני הישיבה שליט"א וצאצאיו של בעל הברכ"ש בראשות ראש הישיבה זקן ראשי הישיבות וחבר מועצגה"ת הגר"י שיינר שליט"א, שדיברו והפליגו בגודל שבח המחבר זצוק"ל משרידי דור דעה ופליטי המלחמה הנוראה שזכה להעביר את מורשתם של דורות הקודמים ואת הדרך הלימוד המיוחדת של מרן הברכ"ש זצוק"ל, וכן שיבחו בהוקרה את זכותו הגדולה של חתנו הנגיד הנכבד ר' אברהם בידרמן שליט"א שזכה לקירבה יתירה מראש הישיבה הגר"י שיינר שליט"א רבות בשנים וממשיך את מורשתו של חמיו הגאון זצוק"ל לסייע ביד תלמידי וצאצאי הגאון בעל הברכ"ש זצוק"ל ולתמוך במוסדותיו הק', ומגלגלין זכות ע"י זכאי שזכה לברר מקחו של צדיק ולהוציא לאור במהדורה חדשה ומפוארת את הספר החשוב הנ"ל שבודאי יהיה לתועלת בני התורה  ועמליה העוטים כמוצא שלל רב על חידושים העמוקים בסגנון דרך הברכ"ש זצוק"ל.

הספר החשוב י"ל במהדורה הראשונה בשנת תשכ"ה ע"י המחבר זצוק"ל ששרד בניסים גלויים והשגחה פלאית את שנות הזעם במלחמה הנוראה כשהוא מלווה בברכתו והבטחתו של מרן הברכ"ש שבזכות התורה שהוגה ועוסק בה ינצל מהמלחמה, ובשעות הסכנה האיומה קיבל על עצמו שאם ישרוד וינצל מהמלחמה בשלום יקדיש חייו לתורה, וכשהגיע לארה"ב אחרי המלחמה קיים את נדרו והרביץ תורה והוראה למאות ואלפים והעלה על הכתב מקצת ממבחר חידושיו על הרמב"ם בדרך הלימוד של העיון והעמקות שקיבל מרבו מרן הברכ"ש זצוק"ל, ואכן נתקבל הספר בהערצה עצומה ובשמחה על האור הגדול שגילה במתיקות נועם חידושיו, ונתעטר בהסכמותיהם הנלהבות של גדולי ישראל זצוק"ל הגר"מ פיינשטיין ומרן בעל האבי עזרי ומרן הקה"י זצוק"ל ועוד מגדולי הדור זצוק"ל. ובמשך הזמן כאשר אזל הספר מהשוק, לקח על עצמו, הוא הגבר אשר הקים עולה של תורה בתמיכת הרבה מוסדות התורה, ונטל על שכמו את העול להוציא במהדורה מתוקנת ומשוכללת את הספר החשוב הזה למען יהיה למשמרת לדור אחרון ותועלת עולם התורה והישיבות הקדושות.

הוסף תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *