למרות המצב הביטחוני: בישיבת 'שכר שכיר' בנתיבות הנמצאת בעין הסערה, הוחלט על המשך הלימודים כרגיל ללא שום שינויים. תלמידי הישיבה מספרים ל'חדשות JDN' כי יש שמועה בישיבה מזה שנים כי רה''י הגאון רבי יששכר מאיר זצ''ל אמר כי לא יפלו טילים בישיבה

על אף המצב הביטחוני הרעוע בארה"ק בישיבת 'שכר שכיר' בנתיבות הנמצאת בעין הסערה, הוחלט על המשך הלימודים כרגיל ללא שום שינויים.

תלמידי הישיבה מספרים ל'חדשות JDN' כי יש שמועה בישיבה מזה שנים כי רה"י הגאון רבי יששכר מאיר זצ"ל אמר כי לא יפלו טילים בקמפוס של הישיבה, אך למען שמירת בטיחותם של תלמידי הישיבה הוחלט כי חדר האוכל יעבור למקלט שם יאכלו הבחורים, אמנם סדרי הישיבה והלימוד יתקיימו כרגיל בבית המדרש.

עם זאת יצויין כי בהסלמה הקודמת ר"י שכר שכיר הגר"א לוי שליט"א מסר שיעור כללי בישיבה כאשר לפתע נשמעה אזעקה, ראש הישיבה המשיך במסירת שיעורו כרגיל, לתדהמת הבחורים אמר ראש הישיבה כי כך קבלנו מראש הישיבה המנוח הגאון ר' יששכר מאיר זצ"ל כי תורה מגנא ומצלא ואין שום סיבה להפסיק את מהלך השיעור.

בתוך כך מרן שר התורה הגאון רבי חיים קניבסקי שליט"א הורה במענה לשאלת ישיבת 'תושיה' בתפרח כי אין להפסיק את סדרי הישיבה אלא יש להמשיך לשבת וללמוד ביתר שאת ועוז ואין לחוש, ותורה מגנא ומצלא.