'מזהירי השבת' בקריאת אזהרה לבאי מסע הקודש בראשות כ''ק מרן האדמו''ר מסאטמאר שליט''א. בהודעה שפרסמו נכתב: "כלל החנויות בירושלים סוגרות את שערם שעה קודם זמן הדלקת נרות". כמו כן נכתב: "יש להימנע מעשיית מלאכה בפרהסיא מזמן הדלקת הנרות הנהוג בירושלים"

לקראת הגעתם של אלפי חסידי סאטמאר לארה"ק בראשות כ"ק מרן האדמו"ר שליט"א בשבוע הבא, יצאו 'חברת מזהירי השבת' בקריאת אזהרה לאלפי החסידים.

במודעה שפורסמה מטעם חברת מזהירי השבת נכתב: "להזהיר גדולים על הקטנים, הברכה והשלום לכל האורחים החשובים הע"י הבאים לחון את אדמת ארץ ועיר הקודש במסע הקודש בראשות כ"ק האדמו"ר מסאטמאר שליט"א".

בהמשך המודעה הם מעוררים כמה פרטים חשובים, ראשית כל על כך שכלל החנויות בירושלים סוגרות את שערם שעה קודם זמן הדלקת נרות, ועל כן יש להקדים ולקנות כל צרכי השבת לפני הזמן הנ"ל, עוד מוסיפים במודעה כי החנויות לממכר דברי שבת הפועלות במקוואות נסגרות חצי שעה לפני זמן הדה"נ.

ירושלים נערכת למסע ההיסטורי של האדמו"ר מסאטמר לישראל • תיעוד

שנית, המקוואות וכן המים החמים נסגרים בזמן הדלקת הנרות. עוד קוראים 'חברת מזהירי השבת' לכלל הבאים לארה"ק כי יש להימנע מעשיית מלאכה בפרהסיא מזמן הדלקת הנרות הנהוג בירושלים שהוא ארבעים דקות לפני השקיעה, ולכה"פ מעשרים דקות לפני השקיעה.

יצוין כי 'חברת מזהירי השבת' פועלת בירושלים מזה שנים, כאשר בערבי שבתות החורף יצאו חברי הארגון לשווקים ולרחובות ויזרזו את הציבור לקבל את השבת, ולסגור את החנויות.