שערי עיתוני היהדות החרדית ליום חמישי, ט"ז בחשון ה'תש"פ