אין עלך הקבה.רק מיזמור לתודעה כל היום על הניסים ועל הניפלאות