המקובל הגה''צ רבי דב קוק שליט''א הגיע לאולפן הקלטות בטבריה ותיאר בשירה את ההרגשה שעוברת על ייהודי טבריה לנוכח חילולי השבת המתרבים בעיר: "כוחנו בפה וקול יעקב שלנו, של שלומי אמוני ישראל, ינצח את ידי עשיו המחללות שבת"

ביום חמישי החולף נכנס המקובל הגה"צ רבי דב קוק שליט"א לאולפן הקלטות בטבריה, מטרת בואו היתה בכדי לתאר ולהעביר בשירה את ההרגשה שעוברת על כל יהודי מאמין באשר הוא, לנוכח חילולי השבת המתרבים לאחרונה בארה"ק בכלל ובעיר טבריה בפרט.

המקובל הגיע לאולפן ההקלטות ופתח בניגון "בואי בשלום" מתוך תפילת 'קבלת שבת', כאשר לאחריו הוסיף ואמר כי "זה בימים טובים וזה מה שראוי להיות וכך צריך להיות, אך בעוונתינו הרבים המצב לא כך, המצב קשה ביותר, וקשה לשיר את השיר הזה, ירדנו פלאים קרה מה שקרה, השיר הבא יבטא איך ירדנו מגג גבוה לבור עמוק". אז פתח המקובל בקול רוטט וברגש עמוק את השיר "שריפה" שיר המבטא את הצער מחילולי השבת שהוא כאש בוערת.

מיד לאחר ששר את השיר 'שריפה' אמר הרב, "ועכשיו נשיר שיר ונתפלל שהדברים יפעלו גם בשמים ולא רק בארץ וזה עיקר הענין" ופתח בניגון שמח על התפילה "ואני תפילתי לך ה' עת רצון", כאשר סיים הרב את השיר אמר: "זוהי האלימות המילולית היחידה שלנו ואין לך אלימות מילולית נפלאה וגדולה מזו שכל דבר אחר הוא אפס לגביה ואכן כוחנו בפה וקול יעקב שלנו, של שלומי אמוני ישראל, ינצח את ידי עשיו המחללות שבת".