פרסום ראשון: תגלית מפתיעה ומרעישה נחשפה שעות בודדות בטרם החל מסע הלווית כ"ק האדמו"ר מקרעטשניף קרית גת זצוק"ל, כאשר נייר מקופל ובו ד"ת בכתב ידו של הרבי שנכתב לפני 4 שנים, קושר בין מצבו הרפואי לפרשת השבוע החולף

חסידי קרעטשניף קרית גת הנתונים תחת האבל הכבד בהסתלקותו של רבם הנערץ שבמשך יובל שנים הנהיג את הקהילה ביד רמה, לא ידעו את נפשם עם חשיפת הפתק בכתב ידו שנחשף באופן אקראי ביום חמישי בבוקר שעות ספורות בטרם החל מסע ההלויה.

היה זה כאשר אחד מבני המשפחה שחיפש דבר מה ופתח את אחת המגירות בבית, כאשר לפתע שם לב כי נשמט דבר מה, היה זה נייר מקופל שנפל ארצה. כשפתח את קיפולי הניר, נשימתו כמעט ונעתקה כשראה כי מדובר בלא פחות מדבר תורה על פרשת השבוע החולף (לך לך) בכתב ידו וחתימתו של הרבי, הקושר בין מצבו הרפואי לפרשת השבוע, בעוד שזה נכתב בשנת תשע"ו, כשנתיים לפני שנפל הרבי זצוק"ל אל חוליו ממנו לא קם.

במכתב שצילום ממנו הגיע לידי 'חדשות JDN' נכתב: "כי לעולם אדם לעמל יולד וכל העוה"ז הוא רק סבל ויסורים אפילו לעשיר שיש לו כל טוב הן בבריאות והן בעושר הלא אמרו חז"ל מרבה נכסים מרבה דאגה, א"כ אין לו שלוה ומנוחת הנפש. אלא תכלית החיים בעוה"ז לעשות נחת רוח לקוב"ה ולעבדו בכל לב ונפש".

עוד מוסיף האדמו"ר זצ"ל: "וזה הפירוש שאמר אאע"ה שהיה בצרה ואף על פי כן מקבל את היסורים באהבה ורוצה להמשיך לחיות "בגללך" למען השי"ת בלבד". יצוין שהפליאה רבתה שבעתיים, שכן הרבי זצוק"ל מעולם לא נהג לחתום את שמו על דברי התורה שכתב לעצמו.