עמנואל כ"רשות קולטת" במסגרת פיקוד העורף, ערכה תירגול חי מהודק ומעשי, בימי מבצע "חגורה שחורה" בדרום. הוכח כי מערכות החינוך הבטחון והרווחה בעמנואל המתחדשת, פעלו בתיזמון מלא כשעון שוויצרי

מבצע "חגורה שחורה" בדרום העסיק בשבוע שעבר את כל תושבי המדינה, סביב האזעקות והוראות פיקוד העורף והוא גרם לתירגול חי במערכות החינוך והבטחון וגם הרווחה, בעמנואל המתחדשת.

עמנואל כ"רשות קולטת" נבחרה על ידי פיקוד העורף, כרשות שבזמן מלחמה, היה-לא-תהיה, יכולה לתת מענה לערים מצפון ומדרום, בהן עלולים ליפול טילים רח"ל. העיר מכינה, יחד עם פיקוד העורף, תשתית לקליטת עשרות משפחות ומאות תלמידים.

עתה, בימי החירום הקצרים והממוקדים, באו לידי ביטוי המוכנות של המועצה ואגפיה השונים. התירגול המעשי לימד על היכולות המוכחות.

בראש ובראשונה נכנסו לתרגולת, כל אגפי וחלקי מחלקת החינוך במועצה. העיר עמנואל דואגת במסירות אין-קץ לתלמידיה, עם גישה מיוחדת לילדי החינוך המיוחד. מהעיר יוצאים מדי יום כמה ילדי חינוך מיוחד בהסעות מסודרות ללימודים באזור המרכז.

הילדים כבר היו בדרך וכאשר הגיעה ההודעה על הוראת פיקוד העורף שלא לקיים לימודים בכל דרום המדינה, וגם באזור המרכז, ביצעו הרכבים פניית "פרסה" ושבו על עקבותיהם.

בתוך פחות משעה, נפתחה שמרטפיה בעזרת המרכז הקהילתי, עם כ-10 מדריכות, במתנ"ס שפתח שעריו וריכז אותם באולם האירועים. כך, המשחקיה המיוחדת, שהיא פעילה בדרך כלל בכל יום אחה"צ עבור כלל ילדי עמנואל, הקדימה לפעול בבוקר, להנאתם של ילדי החינוך המיוחד המושבתים מהלימודים שבאיזור המרכז.

במקביל, עברו צוותות החינוך והבטחון בכלל מוסדות החינוך וגני הילדים (שבעמנואל פעלו כסדרם), כדי לוודא את מוכנותם לחירום או לפינוי במידת הצורך של שעת חירום.

בחלק מהמוסדות אף ביצעו תרגיל פינוי מיידי. התרגילים "כמו בזמן אמת" הוכתרו ב"ה בהצלחה, מתוך תפילה לה' שלעולם לא יבואו למימוש.

סמוך לאחר תחילת הנהגת מצב החירום במדינה, התכנסה בשעה 10:00 בבוקר בלשכת ראש המועצה הרב אליהו גפני, ישיבת "הערכת מצב" בהשתתפות כלל הגורמים ומכלולי החירום. בישיבה נדונו הצעדים שיש להכין על כל מצב שלא יבוא. תירגול, שלדברי ראש המועצה שפיקח עליו, תמיד טוב לעשות, וטוב עוד יותר שנשאר בגדר "תרגיל".