התקנות החדשות מאפשרות ייבוא מוצרי בשר קפוא ארצה בכפוף להצגת תעודת כשרות ומהוות תיקון לפרצה ב"חוק בשר ומוצריו" שנחקק בתשנ"ד ואפשר לשר הכלכלה שיקול דעת בדבר מתן אישורים לייבוא בשר שלא ניתנה לגביו תעודת הכשר

שר הכלכלה והתעשייה ח"כ אלי כהן חתם על שורה של תקנות חדשות שתכליתן, מניעת ייבוא של מוצרי בשר שאינו כשר למדינת ישראל.

התקנות החדשות יחסמו מעתה ואילך כל אפשרות לייבא ארצה מוצרי בשר קפוא שאינו כשר ומעבירות מהשר את שיקול הדעת שהיה מוקנה לו מכח החוק, לאשר ייבוא שכזה גם ללא תעודת כשרות נלווית כפי שדורש המחוקק.

במסגרת התקנות החדשות עליהן חתם שר הכלכלה, הרי שיבוא מוצרי בשר ארצה יתאפשר באופן אבסולוטי רק עם הצגתה של תעודת כשרות בלבד, דבר החוסם אוטומטית יבוא ארצה של חלקי בשר דבר אחר מכל סוג שהוא.

בשנת 1994 נחקק בישראל חוק הבשר, האוסר על יבוא בשר לא כשר לישראל. החוק שכונה "חוק בשר ומוצריו", אסר על ייבוא ארצה של בשר ומוצריו הראויים למאכל אדם, ובלבד שניתן לבשר זה תעודת הכשר מטעם הרבנות הראשית לישראל, אם כי כאמור הופיעה פרצה בחוק שהעניקה שיקול דעת רחב לשר הכלכלה להחליט בענין, וכך התאפשר בשנים האחרונות ליבואנים לייבא כ-10 סוגים שונים של בשר לא כשר ביניהם חלקי פנים ובשר חזיר.

עם חתימת השר על התקנות שייכנסו לתוקפן בסוף החודש נחסמה באופן סופי דרכם של היבואנים לייבא בשר שאינו כשר.