כ"ק האדמו"ר מדינוב שליט"א בביקור אצל אדמורי"ם ורבנים להזמינם לבר מצוה של בנו • ביקור מיוחד ורב רושם נערך בביתו של הגה"צ ר' יעקב מאיר שכטר שליט"א עת הגיע תלמידו המובהק מגדולי המשפיעים האדמו"ר מדינוב שליט"א להתברך לרגל שמחת הבר מצוה לבנו ני"ו • במשך שעה ארוכה שוחחו בדברי תורה והעלו זכרונות עניני הדרכה בעבודת ה' משנים עברו עת יצק האדמו"ר שליט"א מים על ידיו • הגה"צ ברכו ואת בחור הבר מצוה והעניק לו ספריו שיצאו לאור זה עתה וברכו בחום ובהצלחה בבנין בית המדרש החדש ההולך ונבנה בעיר ביתר ת"ו. ...
כ"ק האדמו"ר מדינוב שליט"א בביקור אצל אדמורי"ם ורבנים להזמינם לבר מצוה של בנו • ביקור מיוחד ורב רושם נערך בביתו של הגה"צ ר' יעקב מאיר שכטר שליט"א עת הגיע תלמידו המובהק מגדולי המשפיעים האדמו"ר מדינוב שליט"א להתברך לרגל שמחת הבר מצוה לבנו ני"ו • במשך שעה ארוכה שוחחו בדברי תורה והעלו זכרונות עניני הדרכה בעבודת ה' משנים עברו עת יצק האדמו"ר שליט"א מים על ידיו • הגה"צ ברכו ואת בחור הבר מצוה והעניק לו ספריו שיצאו לאור זה עתה וברכו בחום ובהצלחה בבנין בית המדרש החדש ההולך ונבנה בעיר ביתר ת"ו.