כשליש מאזרחי ישראל הם ילדים - קרוב לשלושה מיליון. 72% מהם יהודים ו-24% ערבים, כך עולה מהנתונים שמפרסמת הלמ"ס. עוד עולה מהנתונים כי במשפחה ישראלית ממוצעת יש 2.43 ילדים - באיזו עיר הכי הרבה ילדים ואיפה הכי פחות? • כל הנתונים

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה היום (שני) נתונים אודות הילדים (בני 0-17) החיים בישראל זאת לרגל יום הילד הבין – לאומי. מהנתונים עולה כי בישראל חיים 2.96 מיליון ילדים – שהם 33% מכלל אוכלוסיית המדינה. כ-2.131 מיליון מתוכם הם יהודים, 731 אלף ערבים ו-98 אלף ילדים נוצרים לא-ערבים וכאלה שבמרשם האוכלוסין לא מסווגים לפי דת. יצוין כי נתונים אלו נאספו בסוף שנת 2018.

עוד עולה מהנתונים כי בשנת 2018 נולדו 184,370 ילדים. שיעור הפריון הכולל של הנשים בישראל נאמד ב-3.09 ילדים בממוצע לאישה. בירושלים חלקם היחסי של הילדים באוכלוסייה כ-39% זאת לעומת חיפה (23%) ותל אביב-יפו (21%) בהם הילדים הם כחמישית מאוכלוסיית העיר.

חלוקת האזורים בהם גרים ילדי ישראל עד גיל 17 היא: 689.89 אלף במחוז מרכז, 382.6 אלף במחוז תל-אביב ו-455.9 אלף במחוז ירושלים. במחוז הצפון מתגוררים 471 אלף ילדים, במחוז חיפה 296 אלף ילדים ובדרום 459.3 אלף. ביהודה ושומרון מתגוררים כ-205 אלף ילדים.

ובחלוקה לפי ערים, גם השנה הערים החרדיות נמצאות בראש הרשימה, עם המספר הגבוהה ביותר של ילדים למשק בית כ"י. כך שמספר הילדים עד גיל 17 למשק בית (שבהם יש ילדים בגילים אלו) היה 2.43 בממוצע ברמה הארצית. בערים הגדולות (המונות יותר מ-100,000 תושבים), מספר הילדים הממוצע הגבוה ביותר היה בעיר בית שמש – 3.67, מיד לאחריה נמצאת בבני ברק עם – 3.50 ילדים למשפחה ובירושלים – 2.99. הממוצע הנמוך ביותר של ילדים עד גיל 17 למשק בית נרשם בתל אביב-יפו שם יש – 1.87 ילדים בלבד.

נתון נוסף מעניין מלמד כי אחוז הילדים בקרב האוכלוסייה הערבית נמצא במגמת ירידה משנות ה-2000. ב-2005 כ-47% מהאוכלוסייה הערבית היו ילדים, ב-2010 – כ-44% ובשנת 2018 – כ-39%. בלמ"ס מסבירים כי הירידה באחוז הילדים הערבים נובעת בעיקר מירידה ברמות הפריון – מרמה של כ-4 ילדים בממוצע לאישה בתחילת שנות ה-2000 ל-3.5 בשנת 2010 ול-3.04 בשנת 2018.

הלמ"ס הביאה גם את נתוני הילדים שנפגעו בתאונות דרכים בשנת 2018, לפי דיווחי המשטרה 2,652 ילדים בגיל 14-0 נפגעו בתאונות בשנה זו (11.5% מהנפגעים). במספר הילדים שנפגעו חלה ירידה של כ-11.3% לעומת שנת 2017 אז נפגעו 2,999 ילדים (12% מהנפגעים).