המונים השתתפו במוצ"ש בעצרת מספד שנערכה בביה"כ 'לדרמן' בית מדרשו של רבינו רשכבה"ג מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א על הסתלקותו של מרן פוסק הדור הגר"נ קרליץ זצ"ל שם ספדו לו תמרורים הגרא"י קוק ר"י מאור התלמוד, הגר"ב שרייבר ר"י נתיב הדעת וגאב"ד אשדוד, הגר"א שכטר, הגר"י קרפ ר"י קרית מלך וחתנו מ"מ ברבנות שכונת רמת אהרון הגרמ"מ לובין, וכן השתתף זמן ממושך מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי • צילום: בעריש פילמר