מאות מתושבי העיר ביתר עילית ומחוצה לה אדמורי"ם ורבנים השתתפו בשמחת הבר מצוה לבן המשפיע כ"ק האדמו"ר מדינוב שליט"א שהתקיימה בביהמ"ד הגדול ההולך ונבנה בעיר ביתר ת"ו