מבית החולים מגיעה הבשורה הקשה על פטירתה של מרת גיטל קפלן ע"ה לאחר מחלה קשה. אשת הרה"ג רבי ניסן קפלן שליט"א ראש ישיבת דעת אהרון ('קפלן החדשה'), בתו של הגר"א גורביץ, ראש ישיבת גייטסעהד. בתקופה האחרונה התקיימו עצרות חיזוק לרפואתה

מבית החולים מגיעה הבשורה הקשה על פטירתה של מרת גיטל קפלן ע"ה לאחר מחלה קשה. אשת הרה"ג רבי ניסן קפלן שליט"א ראש ישיבת דעת אהרון ('קפלן החדשה'), בתו של הגר"א גורביץ, ראש ישיבת גייטסעהד.

הרבנית ע"ה הייתה דמות מוכרת בירושלים, ובתקופה האחרונה נערכו תפילות ועצרות חיזוק בשכונת 'רמת אשכול' לרפואתה של הרבנית אשר חלתה במחלה הקשה ומצבה הוגדר קשה מאוד.

בבתי שכונת 'רמת אשכול' התקיימו עצרות חיזוק ותפילה לנשים לרפואתה. התפילות נערכו ע"י תושבות השכונה שהתאספו יחד לקבל ע"ע קבלות טובות וחיזוקים לרפואת הרבנית ע"ה.

במשך תקופה ארוכה שאשת ראש הישיבה לא הייתה בקו הבריאות אך משפחתה הסתירו זאת מאוזניהם של המכרים ותושבי השכונה, אולם בתקופה האחרונה, בעקבות החמרה במצבה החליטו לפרסם ולהודיע על מצבה בכדי שיעתירו בעדה בתפילה ותחנונים.

ת.נ.צ.ב.ה.