בקבלת פנים שהחלה בבית גאב"ד 'העדה חרדית' הגרי,ט וייס ונמשכה על פני רחובות שרי ישראל ומלכי ישראל קיבלו רבבות את הרבי מסאטמר שהגיע לביקור היסטורי בישראל צילומים: צלמי המסע שוקי לרר וארי ק.
בתמונות: ביקור אצל כ"ק גאב"ד ירושלים שליט"א קבלת שלום בבית המדרש 'אוהל רחל' בירושלים ששופץ וייחנך במהלך הביקור.