Aharon Krohn/Flash90

בעקבות החשש מביקורת: הוסרו האברכים מרשימת התלמידים

בעקבות הביקורות התכופים של משרד הדתות בהיכלי הישיבות והכוללים ולאור העובדה שמספר ישיבות צלחו את סבבי הביקורת האחרונים על חודם של אחוזים בודדים, החליטה הנהלת ישיבת "בית מדרש עליון" להסיר את כלל התלמידים שלא הופיעו מרשימת התלמידים

ביקורת של משרד החינוך בהיכלי הישיבות בארה"ק היווה מאז ומעולם כאב ראש למנהלי וראשי הישיבות, המצב שנוצר בריבוי הביקורות ותוקפם מקשה על ראשי הישיבה, שכן רבים מן הרשומים כתלמידי הישיבה אינם מופיעים בה מדי יום, בוודאי כאשר הם כלל לא מתגוררים במקום, ושמם ממשיך ברשימת התלמידים כמובן מאליו מאז תקופתם בהיכל הישיבה כבחורים מן המניין.

בשבוע האחרון החשש גובר בקרב ראשי הישיבות לקראת ככל הנראה סבב נוסף של ביקורות בהיכלי הישיבות, כזכור, בגל הביקורות האחרון מספר ישיבות עברו את הרף באחוזים בודדים, והיו גם מקרים של ביקורת כושלת, כזו היתה ישיבת 'כנסת יחזקאל' באלעד, כאשר בבקורת הראשונה מספר בחורים לא הופיעו והכישלון היה ברור, ראשי הישיבה קבלו הזדמנות שניה שגם היא כשלה, לאחר מאמצים נערכה ביקורת שלישית שבחסדי שמים עברה בהצלחה.

מקרים כאלו ודומיהם מעיבים על ראשי הישיבה, ובמספר ישיבות הכריזו כי אין להפסיד אף סדר בתקופה הקרובה, הן האברכים והן בחורי הישיבה.

ל'חדשות JDN' נודע כי בישיבת 'בית מדרש עליון' בבני ברק חדשו נהלים בעקבות הביקורת האחרונה שצלחה באחוז בודד, לפיה, כל אברך הרשום בישיבה אך לא מופיע בה מדי יום מכל סיבה שלא תהיה, יוסר באופן מידי מרשימת תלמידי הישיבה, ואכן, מספר גדול של אברכים שלא התגוררו בסמיכות לישיבה אך היו רשומים בה עדיין מצאו את עצמם ללא כולל, ובעיקר לצערם ללא דמי הדתות.

בהנהלת הישיבה הסבירו את צעדם, כי משרד החינוך איים להטיל קנסות באם ימצא כשלון בביקורות הקרובות, דבר שלא השאיר ברירה אלא לסנן את הרשומים בהיכלה.

8 תגובות

כמה "בית מדרש עליון" / או מי מטעמם, משלמים לחדשות JDN בשביל להכניס כל אפצ'י או גרפס משעמם ???????????????

מה ????????? כאילו יש בישיבות רשימות פקטיביות
מי כותב כאלו דברים ועוד באתרים אפילו חרדים

טיפשי ביותר לעלות כתבות מסוג זה שפוגע בלומדי התורה ובמוסדות התורה

טיפשי ביותר לעלות כתבות מסוג זה שפוגע בלומדי התורה ובמוסדות התורה .

אברכים שלא נמצאים בישיבה, עדיין רשומים בה? מאיפה ההיתר להצהיר שהם לומדים בה חמישה ימים בשבוע? מאיפה ההיתר לקחת דמי דתות במקרה כזה?
מאיפה ההיתר של ראשי כוללים רבים לרשום אצלם אברכים שבקושי דורכים אצלם, בשביל שיוכלו לקבל את הדתות?
התשובה פשוטה מאוד. אין לזה שום היתר!
כך הגענו למצב אבסורדי, בו ראשי מוסדות נזעקים על כך שמפריעים להם להמשיך לשקר/לרמות/לגנוב וכו'

מצפה לגעולה ? או לגאולה?
מה ההשמצות האלו כאילו בכוונה יש כאלו שרושמים סתם סך הכל אולי כמה אברכים שהתחתנו עכשיו ולא הספיקו עדיין להעביר ברשימות

דברו בכבוד על ישיבה קדושה שברוך השם מאכלסת בחורים צדיקים לומדי תורה!!!

ואל תעיזו לדון את הנהלת הישיבה. לא הייתם שם אינכם יודעים מאומה.

כל הכבוד. שכל הישיבות יעשו את זה.
גם אני לפני שנים הוסרתי מרשימת הישיבה לצערי עקב חיסורים, אבל זה דבר בסיסי שצריך להיות ברור. וגם זה יבהיר לצורבים הצעירים שהם צריכים להחליט מעכשיו איך הם רוצים שהחיים שלהם ייראו.

Comments are closed.

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו