בעקבות הביקורות התכופים של משרד הדתות בהיכלי הישיבות והכוללים ולאור העובדה שמספר ישיבות צלחו את סבבי הביקורת האחרונים על חודם של אחוזים בודדים, החליטה הנהלת ישיבת "בית מדרש עליון" להסיר את כלל התלמידים שלא הופיעו מרשימת התלמידים

ביקורת של משרד החינוך בהיכלי הישיבות בארה"ק היווה מאז ומעולם כאב ראש למנהלי וראשי הישיבות, המצב שנוצר בריבוי הביקורות ותוקפם מקשה על ראשי הישיבה, שכן רבים מן הרשומים כתלמידי הישיבה אינם מופיעים בה מדי יום, בוודאי כאשר הם כלל לא מתגוררים במקום, ושמם ממשיך ברשימת התלמידים כמובן מאליו מאז תקופתם בהיכל הישיבה כבחורים מן המניין.

בשבוע האחרון החשש גובר בקרב ראשי הישיבות לקראת ככל הנראה סבב נוסף של ביקורות בהיכלי הישיבות, כזכור, בגל הביקורות האחרון מספר ישיבות עברו את הרף באחוזים בודדים, והיו גם מקרים של ביקורת כושלת, כזו היתה ישיבת 'כנסת יחזקאל' באלעד, כאשר בבקורת הראשונה מספר בחורים לא הופיעו והכישלון היה ברור, ראשי הישיבה קבלו הזדמנות שניה שגם היא כשלה, לאחר מאמצים נערכה ביקורת שלישית שבחסדי שמים עברה בהצלחה.

מקרים כאלו ודומיהם מעיבים על ראשי הישיבה, ובמספר ישיבות הכריזו כי אין להפסיד אף סדר בתקופה הקרובה, הן האברכים והן בחורי הישיבה.

ל'חדשות JDN' נודע כי בישיבת 'בית מדרש עליון' בבני ברק חדשו נהלים בעקבות הביקורת האחרונה שצלחה באחוז בודד, לפיה, כל אברך הרשום בישיבה אך לא מופיע בה מדי יום מכל סיבה שלא תהיה, יוסר באופן מידי מרשימת תלמידי הישיבה, ואכן, מספר גדול של אברכים שלא התגוררו בסמיכות לישיבה אך היו רשומים בה עדיין מצאו את עצמם ללא כולל, ובעיקר לצערם ללא דמי הדתות.

בהנהלת הישיבה הסבירו את צעדם, כי משרד החינוך איים להטיל קנסות באם ימצא כשלון בביקורות הקרובות, דבר שלא השאיר ברירה אלא לסנן את הרשומים בהיכלה.