הילולא מרכזית לרגל יום השנה הראשון להסתלקותו של מרן הגאון הגדול רבי שלמה קורח זצוק"ל רבה של העיר בני ברק מזה כ40 שנה, וזקן רבני תימן, התקיימה ביום שני י"ג מרחשון, בקהילת אוצר התורה בברוקלין שבארה"ב - בנשיאות הרה"ג רבי יונתן אדמוני שליט"א, העומד בראש מכון חיי שלמה להפצת והוצאת כתבי הגאון זצוק"ל בארץ ובעולם. קהל רב ונכבד התאסף מתלמידי הגאון זצ"ל לסעודת מצוה, מתלמידיו ותומכי מוסדותיו וממעריציו הקרובים, כאשר רובם ככולם זכו באופן אישי לקירבה מיוחדת אצל הגאון זצוק"ל. מהם שהכירו אותו מעל 30 שנה, בראשותם של גדולי תלמידיו בארה"ב ורבני המקום שליט"א.בין הרבנים החשובים שהשתתפו במעמד ונשאו דברים נרגשים לזכרו של הגאון זצוק"ל: הרב אריאל יהודאי, שהנחה את הערב בטוב טעם ודעת - חבר ועד קהילת אוצר התורה, ומכון חיי שלמה. הרה"ג רבי אליהו קאדי שליט"א מרבני ק"ק תימן בברוקלין, אשר אביו זצ"ל עוד זכה לקירבה מיוחדת עם הגאון זצוק"ל עוד מתימן. אורח הכבוד מארץ הקודש - הרה"ג רבי חנוך אדמוני שליט"א מגדולי תלמידיו. הרה"ג רבי עוזיאל אדמוני שליט"א, רב קהילת בני יוסף וחבר בית הדין תורה ומשפט. הרה"ג רבי יונתן אדמוני שליט"א, רב ומו"ץ דקהילת אוצר התורה ברוקלין ארה"ב. ...

הילולא מרכזית לרגל יום השנה הראשון להסתלקותו של מרן הגאון הגדול רבי שלמה קורח זצוק"ל רבה של העיר בני ברק מזה כ40 שנה, וזקן רבני תימן, התקיימה ביום שני י"ג מרחשון, בקהילת אוצר התורה בברוקלין שבארה"ב – בנשיאות הרה"ג רבי יונתן אדמוני שליט"א, העומד בראש מכון חיי שלמה להפצת והוצאת כתבי הגאון זצוק"ל בארץ ובעולם.

קהל רב ונכבד התאסף מתלמידי הגאון זצ"ל לסעודת מצוה, מתלמידיו ותומכי מוסדותיו וממעריציו הקרובים, כאשר רובם ככולם זכו באופן אישי לקירבה מיוחדת אצל הגאון זצוק"ל. מהם שהכירו אותו מעל 30 שנה, בראשותם של גדולי תלמידיו בארה"ב ורבני המקום שליט"א.בין הרבנים החשובים שהשתתפו במעמד ונשאו דברים נרגשים לזכרו של הגאון זצוק"ל: הרב אריאל יהודאי, שהנחה את הערב בטוב טעם ודעת – חבר ועד קהילת אוצר התורה, ומכון חיי שלמה. הרה"ג רבי אליהו קאדי שליט"א מרבני ק"ק תימן בברוקלין, אשר אביו זצ"ל עוד זכה לקירבה מיוחדת עם הגאון זצוק"ל עוד מתימן. אורח הכבוד מארץ הקודש – הרה"ג רבי חנוך אדמוני שליט"א מגדולי תלמידיו. הרה"ג רבי עוזיאל אדמוני שליט"א, רב קהילת בני יוסף וחבר בית הדין תורה ומשפט. הרה"ג רבי יונתן אדמוני שליט"א, רב ומו"ץ דקהילת אוצר התורה ברוקלין ארה"ב.