מעמד סיום הלכות תערובות לאברכי כולל משכנות הרועים בראשות כ"ק האדמו"ר שליט"א ורבני הקהילה • צילום: שמואל דריי