קהל גדול השתתף בשמחת החתונה לנכד הגר''ש מרקוביץ שליט"א ר"י פוניבז' לצד רבנים וראשי ישיבות ותלמידי ובוגרי הישיבה.
בשמחת החתונה השתתפו הגר"צ פרידמן, הגרב"ש והגר"א דויטש, הגר"מ גרוס, הגרי"י קלמנוביץ, הגר"צ שינקר והגר"א דינר. וכן הגרא"א דסלר משגיח ישיבת פוניבז', הגר"י זלושינסקי מר"י פוניבז', הגר"מ אויערבאך רבה של קהילת אביר יעקב בת"א, הגר"מ דויטש, הגרי"מ שטרן רבה של שכונת עז"ת, הגר"י מרקוביץ ראש הכולל, הגרי"מ דז'ימיטרובסקי ר"מ בישיבת פוניבז' ומר"י באר מרדכי, הגר"ח הבלין ר"מ בישיבת פוניבז', הגר"ז שטרן רב קהילת פרושים רמ"ש, הגר"א זלזניק משגיח ישיבת אהל תורה ופוניבז', הגר"מ אוזבנד ר"י עטרת שלמה, הגר"א טוקר ר"י אהל תורה, הגר"ש כהן מר"י אהל תורה, והגר"מ לבל ר"י תורת חיים.
 
כמו"כ השתתפו ידידי הישיבה הרב משה ויסלובסקי, הרב יעקב לבין, הרב מנחם כרמל, הרב ידידיה פרקש, הרב חיים טומבק, וכן חבר מועצת העיר ב"ב ר' משה מלאכי, אלפי בוגרי הישיבה וידידיה.
 
לכבוד החתונה יצא ספר "פליטת סופריהם" מלוקט מדברי ראש הישיבה וחתנו בעניינים שונים.
הקהל בשירה האדירה. צפו: