הביקור הראשון של האדמו"ר היה אצל כ"ק מרן ר' יצחק טוביה וויס גאב"ד העדה החרדית אתמןל יום שלישי לפני המעמד הגדול של הקבלת פנים בצומת הרחובות שרי ישראל / מלכי ישראל בירושלים