שערי עיתוני היהדות החרדית ליום חמישי, כ"ג בחשון ה'תש"פ