צפו בתיעוד: בעריכת טיש לחיים בבית התפילה במעו"ק בליל ההילולא • צילום: א.מ.ש - בתפילת מנחה ועריכת השוה"ט ביום ההילולא בגרויסע שטיב • צילום: אנשיל בעק