כידוע הרבי הרש"ב רכש את בית רומנו בחברון שם התקיימה הישיבה. כיום נמצאת במקום ישיבת שבי חברון בה לומדים כ-300 תלמידים. בימים אלו החלו שיפוצים נרחבים בקומה המקורית של בית רומנו מתקופת הרבי הרש"ב שם גם יש חדר מיוחד של הנצחת תולדות חב"ד בחברון.

פרסום ראשון: ביום הולדת מייסד תומכי תמימים הרבי הרש"ב שייסד לראשונה ישיבה בארה"ק כהמשך לתומכי תמימים, בעיר הקודש חברון שנקראה תורת אמת ונפתחה בתאריך ב' חשוון תרע"ב כאשר נשלחו תמימים מליובאוויטש שהיו הגרעין הראשון של בישיבה.

כידוע הרבי הרש"ב רכש את בית רומנו בחברון שם התקיימה הישיבה. כיום נמצאת במקום ישיבת שבי חברון בה לומדים כ-300 תלמידים.

בחודש ניסן תש"מ הרבי נתן אישור לרב לוינגר שביקר אצל הרבי ביחידות להשתמש בבניין לישיבה. כאשר הרבי אמר לו "תקחו את הבית שלנו כפי שלקחתם את בית הכנסת אברהם אבינו".

בימים אלו החלו שיפוצים נרחבים בקומה המקורית של בית רומנו מתקופת הרבי הרש"ב שם גם יש חדר מיוחד של הנצחת תולדות חב"ד ורבותינו נשיאנו בקשר לחברון.

הרב שבתי ויינטראוב ביקר בבית רומנו בחברון ומביא תמונות מישיבת תורת אמת הראשונה בחברון שנוסדה על ידי הרבי הרש"ב ומחדר ההנצחה המיוחד בבית רומנו.