בראשות כ"ק מרן אדמו"ר מבעלזא שליט"א: במוצש"ק פר' וירא התקיימה אסיפה נדירה של 72 רבני ודייני החסידות במעו"ק של כ"ק מרן האדמו"ר שליט"א. הכנס המיוחד אורגן ע"י "קהל מחזיקי הדת" דחסידי בעלזא.
שבעים ושתים דיינים ורבנים התקבצו ובאו להשתתף במעמד שנועד לייסד ולהסדיר הקמת רשת בתי הוראה בכל מקום ואיזור בארץ בהם מתגוררים חסידי בעלזא, בתי ההוראה ינוהלו בקפידא בסטנדרטים גבוהים ומקצועיים ויתנו מענה בכל תחומי ההלכה והיהדות לכל דורש.
מרן האדמו"ר שליט"א נשא דברים נלהבים בשבחם ותורתם של הרבנים המוסרים את נפשם כל ימיהם למען הציבור, והאציל מברכות קודשו למען הצלחת הקמפיין האדיר.

הדומ"ץ הגאון הגדול רבי שמאי קהת הכהן גרוס שליט"א הנודע בסדרת השו"ת 'שבט הקהתי', מוותיקי הדיינים בירושלים עיה"ק, היטיב לבאר את הצורך הגדול בפרויקט זה.

בשנים האחרונות התפתח תהליך נרחב בחסידות של יציאת צעירים ליישוב ערים נוספות, בהן גבעת זאב, קרית גת ונוף הגליל (הר יונה), וכן הוקמו ריכוזים נוספים בשכונות חדשות ומתחרדות בערים אשדוד ובית שמש. מלבד ההתרחבות הטבעית בכל מקום.

ככל שהתופעה הלכה וגדלה, נוצר צורך במורי הוראה שיבואו להתגורר ולהרות דבר ה' זו הלכה במקומות אלו. רבנים חשובים נשלחו לכהן פאר כרבני הקהילה ולשמש כמורה הוראה לאברכים. אך בכדי להשלים את המלאכה, נוצר צורך להסדיר ולבסס את בתי ההוראה במקומות אלו, שיהיו זמינים לקהל בכל עת הצורך.

"קהל מחזיקי הדת" נטל על עצמו את העול הגדול, ובימים אלו יצא בפרויקט ענק של הקמת בתי הוראה נוחים ונגישים ומסודרים כראוי לכבודה של תורה. וסידור תשלום חודשי מכובד וקבוע לרבנים ומורי ההוראה שיאיישו את המקום.

גם בערים הוותיקות יותר כבני ברק וירושלים יתווספו בתי הוראה על אלו הקיימים – כפי הצורך והגידול הטבעי.

בשבוע הבא תתקיים התרמה ענקית שתתפרס על פני 32 שעות למימון הפרויקט עצום, בה ישתתפו ויקחו חלק המוני החסידים הנלהבים לקראת השינוי האדיר שיורגש תוך תקופה קצרה ממש בעז"ה