הייתי שם אפשר להגדיר רב האיכות איזה איכות נפלאה הדרשה המרתקת של הרבי מדינוב פשוט תידלק את הצבור להיות חזקים אפילו במצבים קשים כדוגמת האדמו"ר מסטנסלב זצ,ל