סיום הש"ס וסעודת יומא דהילולא של כ"ק האדמו"ר מסטאניסלב זצוק"ל אצל בנו כ"ק האדמו"ר מסטאניסלב ביתר שליט"א