משרד הבריאות מקדם מהלך שמטרתו לעודד צריכת מזונות בריאים וזאת על ידי סימון המזונות המומלצים בסמל ירוק. במהלך זה, ממליץ משרד הבריאות ליצרנים, יבואנים ומשווקי מזון לסמן את המזונות העומדים בתנאים לסמל ירוק, ובכך ליישם את מטרת הסימון

משרד הבריאות מקדם מהלך שמטרתו לעודד צריכת מזונות בריאים וזאת על ידי סימון המזונות המומלצים בסמל ירוק. מהלך זה נעשה כחלק מהמלצות ועדת האסדרה התזונתית לסימון מזון. במהלך זה, ממליץ משרד הבריאות ליצרנים, יבואנים ומשווקי מזון לסמן את המזונות העומדים בתנאים לסמל ירוק, ובכך ליישם את מטרת הסימון: לסייע לצרכנים בבחירת מזונות ההולמים את עקרונות התזונה הבריאה כפי שמומלצת בישראל.

סימון מזון בסמל הירוק הוא וולונטרי. באחריות היצרנים/יבואנים/משווקים לפעול בהתאם להמלצות הוראות הסימון שנקבעו ע"י משרד הבריאות לרבות המזונות, התנאים, הסמל, מיקומו ועיצובו. כל שימוש בסמל הירוק יעשה לפי כללי העיצוב המפורטים בנספח מספר 3 ,לשילוט מדף או לסימון בחזית האריזה זאת בכדי להבטיח העברה אחידה של המסר בצורה עקבית לצרכנים.

ממשרד הבריאות נמסר כי, "מטרת הסימון של מזונות בסמל ירוק הנה לסייע לצרכנים בבחירת מזונות ההולמים את עקרונות התזונה הבריאה כפי שמומלצת בישראל. התנאים לשימוש בסמל הירוק, נקבעו על ידי ועדה מדעית שמונתה על ידי משרד הבריאות לנושא זה, ועודכנו בהתאם להערות הציבור".

"העקרונות שליוו את הועדה בקביעת התנאים לסימון הנם ההנחיות התזונתיות החדשות של משרד הבריאות שכוללות את קבוצות המזון הבאות: חלב, יוגורטים, גבינות, טופו, משקה סויה, שמנים צמחיים מסוימים, זרעים ואגוזים, דגנים, קטניות, טחינה, סלט טחינה, דגים, ביצים, עופות, פירות וירקות. התנאים להכללה בקבוצות מזון אלו מבוססים על מידת עיבוד מינימלית והימנעות מחומרים מזיקים כגון עודף שומן רווי, סוכר ומלח".