ניצחו אראלים את המצוקים ונשבה ארון הקודש: הגאון הצדיק רבי דוד צבי אורדנטליך זצוק"ל, גאב"ד ביתר עילית. מסע הלוויה ייצא בשעה 12:30 מביהכנ"ס בוסטון בביתר עילית, בשעה 16:00 תעבור ההלוויה בישיבת אהל יעקב רח' הלפרין 14 בני ברק

ניצחו אראלים את המצוקים ונשבה ארון הקודש: מבית החולים הדסה עין כרם מגיעה הידיעה המרה על פטירתו של הגאון הצדיק רבי דוד צבי אורדנטליך זצוק"ל גאב"ד העיר ביתר. כשהוא בן 82 בפטירתו, הרב אורדנטליך שימש כרב העיר בביתר מיום היווסדה, ועד לפטירתו בכ"ט חשוון תש"פ.

למרות גילו המבוגר והתדרדרות במצבו הרפואי המשיך הרב לקבל אנשים ולענות על שאלותיהם ההילכתיות והאישיות.

מעיירית ביתר נמסר: עיריית ביתר עילית יחד עם תושבי העיר, המומים וכואבים, על פטירת מורנו המרא דאתרא, הגאון הצדיק רבי דוד צבי אורדנטליך זצוק"ל, גאב"ד ביתר עילית, שהנהיג את קהל עדתנו עשרות בשנים.

מסע ההלוויה ייצא בשעה 12:30 מביהכנ"ס בוסטון בביתר עילית, ויעבור דרך הרחוב הראשי עד ליציאה מהעיר. בשעה 16:00 תעבור ההלוויה בישיבת אהל יעקב רח' הלפרין 14 בני ברק, בדרכה לבית החיים פוניבז' בב"ב.

הכרזה על מסע הלוויה ברחובות ביתר

בשעה זו בלשכת רה"ע ביתר, ישיבת היערכות לקראת מסע ההלוויה של המרא דאתרא בהשתתפות הנהלת העירייה וראשי המשטרה

בביקור אצל כ"ק אדמו"ר מצאנז שליט"א