הדחת ראש עיירית טבריה: אחרי ששר הפנים אריה דרעי העביר את הסמכויות של שר הפנים בעניין הדחת רון קובי יעברו לידי השר זאב אלקין. שרי הממשלה אישרו במשאל טלפוני את המהלך, ובהמשך היום יעלה להצבעה במליאת הכנסת

הליך ההדחה נגד רון קובי: אחרי ששר הפנים אריה דרעי הודיע כי החליט להימנע מעיסוק בפרשה ולהעביר את הסמכות בפרשת טבריה לידיו של שר אחר בממשלה, הבוקר (רביעי) אישרו שרי הממשלה להעביר את הסמכויות של שר הפנים בעניין הדחת רון קובי יעברו לידי השר זאב אלקין.

במהלך היום צפוי להעלות לסדר היום במליאה הודעת הממשלה לפיה יש להעביר לשר זאב אלקין את הסמכות הנתונה לשר הפנים באשר להמשך כהונת ראש עיריית טבריה על רקע אי אישור תקציב העירייה לשנת 2019. לאחר ההודעה יתקיים דיון ולאחריו הצבעה.

כזכור בצל ההליכים הדיונים בבג"ץ להדחת ראש עיירית טבריה רון קובי, ולאחר שקובי העלה טענות לפיו יש חשש שלדרעי יש ניגוד עניינים, הודיע השר דרעי כי הוא מעביר את הסמכות בפרשת טבריה לידיו של שר אחר בממשלה.

בהודעה מטעם משרד הפנים נכתב, כי "בעקבות הימשכות ההליך המשפטי בבג"ץ וכדי למנוע עיכוב מיותר שפוגע בתפקוד עיריית טבריה ובשירותים לתושבי העיר טבריה, החליט היום שר הפנים, אריה דרעי, להימנע מקבלת החלטה באשר להמשך כהונתו של רון קובי כראש עיריית טבריה ולהעביר את ההחלטה לשר אחר בממשלה, כאשר הליך השימוע יתקיים בפני מנכ"ל משרד הפנים, מרדכי כהן, והצוות המקצועי במשרד הפנים".

יצוין כי שר הפנים קיבל את ההחלטה, על אף עמדת המדינה שהוגשה היום לבג"צ וגורסת, כי בניגוד לטענות שהעלה רון קובי, אין כל חשש לניגוד עניינים שיש בו כדי למנוע מהשר דרעי קבלת החלטה בעניינו שלראש העיר, עם זאת, ישנו רצון למנוע את המשכות ההליך והפגיעה בתושבים.

בתשובתה לבג"צ טענה המדינה, כי ״עמדתה הייתה, ועודנה, כי "שר הפנים אינו מנוע מלקבל החלטה בנוגע להמשך כהונתו של העותר, וכי לא מתקיים בנסיבות העניין חשש לניגוד העניינים שיש בו כדי למנוע מהשר לקבל החלטה כאמור".

כאמור, בשבוע הבא יתקיים שימוע בעל פה לרון קובי לפני מנכ"ל משרד הפנים, הממונה על המחוז, נציג האגף לתקצוב ופיתוח במשרד הפנים ונציג הלשכה המשפטית במשרד. לאחר השימוע יעביר מנכ"ל משרד הפנים את המלצתו להכרעתו של השר זאב אלקין.