בהשתתפותם של אדמורי"ם רבנים דיינים ור''י משכונת בורו פארק ברוקלין ניו יורק נערך שמחת השבע ברכות עד השעות הקטנות של הלילה כשהנוכחים רוקדים ושמחים וממאנים להיפרד מהשמחה בבית כ''ק האדמו''ר מרימנוב שליט"א • השתתפו כ''ק האדמו''ר הישיש גאב''ד סערדהעלי, אונגוואר, טאלנא אשדוד, בוטושאן, אוהעל, הגאון הפוסק רבי ירמי' כ''ץ. הגאון ר' דוב פינק. הגאון ר' אהרן שווארץ. הגאון אב''ד ביאם. הגאון אב''ד שארמיש ועוד. ...
בהשתתפותם של אדמורי"ם רבנים דיינים ור"י משכונת בורו פארק ברוקלין ניו יורק נערך שמחת השבע ברכות עד השעות הקטנות של הלילה כשהנוכחים רוקדים ושמחים וממאנים להיפרד מהשמחה בבית כ"ק האדמו"ר מרימנוב שליט"א • השתתפו כ"ק האדמו"ר הישיש גאב"ד סערדהעלי, אונגוואר, טאלנא אשדוד, בוטושאן, אוהעל, הגאון הפוסק רבי ירמי' כ"ץ. הגאון ר' דוב פינק. הגאון ר' אהרן שווארץ. הגאון אב"ד ביאם. הגאון אב"ד שארמיש ועוד.