שרים חברי כנסת ואישי ציבור רבים השתתפו בשמחת שבע ברכות לנישואי בת הרב אריאל אטיאס הי"ו • השמחה נערכה בבית הנגיד החסיד הרב יצחק שפירא הי"ו • צילום: יעקב נחומי