מאות ובראשם רבנים וראשי ישיבות השתתפו בחתונת נכדת הגאון רבי יחזקאל לוי רבה של קהילת ישורון בבואנוס איירס - ארגנטינה בת לבנו הגאון רבי איתמר לוי שליט"א מראשי ישיבת אור יחזקאל • החתן המפואר הרב יהודה ברזילי מבחירי ישיבת עטרת ישראל - צילום: ישי עמית