עם כלות השבעה לרבנית הצדקנית הרבנית מרת אורו נורי קרסיינטה ע"ה א"ח למקים עולה של תורה החזן והמוהל הרב דוד קרסיינטה זצ"ל רב בית הכנסת "חפץ חיים" ונשיא מוסדות "קדם מפעליו" באשדוד, התקיים עצרת מספד והתעוררות בהשתתפות רבנים חשובים ובראשם מרן הראש"ל הגר"ש עמאר רבה של ירושלים שעורר את הציבור.

הרבנית הצדקנית מרת אורו נורי קרסיינטה ע"ה

הרבנים ציינו את מעלותיה הגדולות של המנוחה והדוגמא שהיתה לכל משפחתה ומכריה, את אמונתה הגדולה והערכתה לתלמידי חכמים. הזכירו את מסירותה הרבה לבעלה הגדול הרב דוד זצ"ל שנפטר לפני כשנה וחצי ושעמדה לימינו עשרות בשנים לקרב יהודים ולהקים מוסדות תורה.

בעלה רבי דוד זצ"ל היה מקורבם של גדולי התורה ששכנו אז באותם ימים כמו האדמו"ר הגה"צ רבי מאיר אבוחצירא, האדמו"ר מפיטסבורג זצ"ל וחברו שהיה אהוב עליו עד מאוד הגה"צ רבי סעדיה אריבי זצ"ל ממקימי וממניחי יסודות הטהרה והקדושה באשדוד שהיה קשור עימו בעבותות אהבה והיה מהראשונים מבאי בית מדרשו "יגדיל תורה" ובשיעוריו ועוד רבנים חשובים.

רדף אחרי התורה והמצוות, היה מתאבק בעפר רגליהם של הרבנים אשר חש כבוד רב שאותו למד וינק עוד מבית אביו שבמרוקו, היה תומך נלהב בלומדי תורה והיה מגייס כספים עבוד אחזקת התורה בכוללים.

בעצרת שהתקיימה בבית הכנסת "חפץ חיים – תפילה לדוד", אמר בדבריו מרן הראש"ל הגר"ש עמאר רבה של ירושלים את הדברים הבאים: מעבירים אלפי יהודים על דתם ועל דעתם, בלאו הכי כל אחד עושה מה שרוצה, ואין לנו כח להכתיב לכל אחד ואחד כלום, אבל גם הצורה שהציעו שזה מדינה יהודית שיש בה קצת שבת, גם זה רוצים למחוק, למלאות בתי ספר וגנים שיהיו שם יהודים וגוים מכל הסוגים, מכל העולם, ולא חסים על בניהם ועל בנותיהם שהולכים לאיבוד, איבדו את הראש לגמרי, את עצמם הם מפקירים הולכים ויורדים, במה הם מתגאים? איזה בושה, איזה חרפה, וקוראים לזה גאוה, מצעד של עבירות הכי חמורות שאפילו בהמות לא עושים והם מתגאים בזה, אין גבול למה שאדם יכול להידרדר, אם אדם לא אוחז בכח בשיניו ובציפורניו להיאחז בעבודת ה' להיאחז ביראת ה', אז הולך ומידרדר, כל הרעות מוכנות רק אין יראת ה' במקום הזה והרגוני על דבר אשתי, אם אין יראת ה' אין גבול.