אי לך העם הזה
חבר בוגדים נאלחים
כל שלא הגיעו מליון איש למפגן למען ביבי נתניהו הרי בוגדים נאלחים אנחנו
רק שלא נשלם מחיר הכפיות טובה
עזה זה קטן על מי שבוגד בחברו
עם ישראל עלינו לגונן בגופנו על ראש ממשלתנו
שלא נענש ממרומים