שמחת הברית לנכד כ"ק האדמו''ר ממודז'יץ שליט"א בן לבנו הרה''צ שמואל אליהו טאוב שליט"א • צילום: שוקי לרר