שמחת נישואי הכלה נכדת כ"ק האדמו"ר מסלאנים שליט"א בת לבנו הרה"צ יצחק אייזיק וינברג עם החתן בן הגה"צ דוד צבי שנעבאלג דומ"ץ ויז'ניץ ירושלים • השמחה נערכה בהיכל הישיבה גדולה דחסידי סלאנים באלעד • צילום: שוקי לרר