שערי עיתוני היהדות החרדית ליום חמישי, ז' בכסלו ה'תש"פ