גאב"ד פשעווארסק וויליאמסבורג בביקור בארה"ק • גלריה

ביקור רב רושם של כ"ק גאב"ד פשעווארסק וויליאמסבורג שליט"א בארה"ק שהגיעו במיוחד למרות חולשתו בכדי להשתתף ב'שבת של שמחה' שמחת הברית לדור רביעי, בן הנולד לנכדו הרב דוד יצחק רייך בן בנו בכורו הרה"צ ר' נפתלי אלימלך שליט"א מו"ל 'כתבי קודש' פשעווארסק,

בשדה התעופה קבלו פניו ידידיו ומעריציו בארה"ק, כ"ק הגאב"ד שהה בירושלים עיה"ק במשך ימי שבתו בארה"ק, האכסניה היתה בבית הרה"ג ר' מנחם מנדל וויס ראש ישיבת אושפיצין שליד הביהמ"ד וישיבת אושפיצין ששם נערכה כל התפילות והטישים, כבר ביום הראשון לבואו נעשה מקום האכסניה לתל תלפיות, חסידים ואנשי מעשה באו להסתופף בצלו, ובפרט בחורי חמד תושבי חו"ל הלומדים בארה"ק, ביום חמישי נתכבד בסנדקאות לנכד הרבנים הצדיקים מראדומישלא ור"י טשעבין זצ"ל שהתקיימה שם בהיכל הישיבה.

השבת נועם הנשמות. שבת מרוממת נערכה ע"י כ"ק הגאב"ד שליט"א בקרתא דשופרייא, מאות מבני ציון היקרים השתתפו בשבת אחים ליל שב"ק בשילוב שמחת השלום זכר והוואכנאכט שם התענגו בזמירות שירות ותשבחות, וזכו לשמוע דברי תורה וסיפורי צדיקים מפי האורח הדגול שליט"א, בשב"ק בבוקר התקיימה שמחת הברית לאחר תפלת מוסף בהיכל 'צאנז' שע"י ישיבת אושפיצין, ההיכל הי' מלא על גדותיו מן הקצה אל הקצה כשהסבא רבא מתכבד בסנדקאות, בברכות נתכבד הסבא הרה"צ ר' נפתלי אלימלך ובסנדק מעומד כובד הסבא הרה"צ ר' מנחם בנציון זעגלבוים מוויען י-ם חתן הגר"י ראזענבערגער גאב"ד קרית רמ"א בי"ש וחבר ביד"צ העדה החרדית, ויקרא שמו בישראל 'זיידא שמואל שמעלקא' ע"ש הסבא רבא כ"ק אדמו"ר מביטשקוב זצוק"ל.

במוצ"ש יצא כ"ק הגאב"ד שליט"א להשתתף במלוה מלכה רבתי 'קערעסטיער' שנערכת מידי שבוע בשבוע בהשתתפות כאלף בחורים מארה"ק ומחו"ל, כ"ק שליט"א שידוע במעשיו הכבירים מעשי צדקה וחסד בנוסח קערעסטיער קיבל את הזמנת מנהלי המלו"מ ולמרות חולשת גופו טרח טירחה יתירה והגיע לעודד אותם ולחזקם, הוא סיפר עובדות מהרה"ק ר' ישעי'לע זי"ע ואח"כ חילק שום לסגולה לכל הבחורים, משם הלך לערוך סעודת מלוה מלכה בביהמ"ד פשעווארסק בעיה"ק ת"ו.

ביום ראשון הלך לפקוד את ציון הרה"ק מבעלא זי"ע במרומי הר המנוחות, בערב הי' קבלת קהל שבאו לברך ולהתברך, כמו"כ ביקרו כ"ק אדמו"ר מלעלוב ניקלשבורג והגרי"מ מורגנשטרן שליט"א.

הוסף תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *