נישואי נכדת כ"ק האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק שליט"א בת לבנו הרה"צ רבי אהרן קאהן שליט"א ראש ישיבת תולדות אברהם יצחק  עם החתן בן הרבני הנכבד רבי חיים שמעון לעברעכט שליט"א בן הרבני הנגיד המפואר רבי בנימין יוסף לעברעכט שליט"א • צילום: משה גולדשטיין