לרגל ער"ח כסליו קיימו אברכי קהילת ויזניץ בחיפה העומדת בראשות הגאון רבי חיים מאיר גרינבוים שליט"א נסיעה היסטורית לציונו של יוסף הצדיק לגיבוש ציבור אברכי הקהילה הנמצאת בסימן גדילה והתפתחות והצטרפותם של עשרות אברכים חדשים שהגיעו להתגורר בתקופה האחרונה בחיפה, כאשר כיום מונה הקהילה קרוב למאה ועשרים אברכים כ"י .

את הנסיעה ההיסטורית פתחו האברכים יחד עם רבני הקהילה בעיר עמנואל, שם נערך כינוס הכנה לקראת מעמד התפילה בציון הקדוש בשילוב סעודה מרוממת לאחדות הלבבות, במהלך הכינוס קיבלו האברכים את פניו של רב הקהילה החסידית בעמנואל הגאון ר' שלמה קליין שליט"א אשר הגיע לשאת בפניהם דברי ברכה וחיזוק.

הגר"ש קליין ציין בסיפוק את ההנאה לראות ציבור כה גדול ואיכותי של אברכי משי המפארים את קהילת ויזניץ בחיפה, פריחתה של הקהילה והצטרפותם של עשרות אברכים חדשים שהגיעו להתגורר בתקופה האחרונה בחיפה, ובכך מונה היום הקהילה קרוב למאה ועשרים אברכים כ"י העומדת תחת הנהגתו של ידידי הגאון ר' חיים מאיר גרינבוים שליט"א וכבוד לעמנואל שזכתה לארח מעמד כה חשוב.

בהמשך דבריו ביאר את ההבדל בין מלכות בית דוד לבין מלכות ישראל, מלכות בית דוד מגיעה בירושה , ללא כל קשר לעם, שונה הדבר במלכות ישראל שמגיעה מהעם והציבור, וביחד לוקחים את הדברים הטובים ומרוממים אותם לטובת כל הציבור. ופה במקום הזה אנו נמצאים בשטח של אפרים ומנשה שזה מלכות ישראל, וזה מה שמאפיין ומייחד את הקהילה בכך שכל אחד מביא את הדברים הטובים שלו וביחד מצרפים את הכל ומתרוממים מזה, כמו אצל יוסף הצדיק שנהג בתבונה כשלקח את התבואה שזה מגיע מהכח של כולם, והוא המשביר, הוא מינף את זה עבור כל העם. כמו"כ ציין את האחדות המרשימה שניכרת בציבור דבר שבודאי יגרום לנחת רוח למרן אדמו"ר שליט"א השמח לראות בפריחתה של קהילת ויזניץ בחיפה.

בסיום הערב יצאו האברכים בתחושת התעלות והתרוממות הרוח לעבר ציונו של יוסף הצדיק להעתיר בתפילה למען הכלל והפרט האברכים הודו לעסקני 'ועד הקהילה' שארגנו במסירות רבה ובטוב טעם את הנסיעה ההיסטורית אשר רושמה לא יימחה עוד זמן רב ולחבר מועצת עמנואל מטעם הקהילה הכלל חסידית וקהילת ויזניץ בעמנואל הרב יעקב רוזנשטיין על סיועו הרב בארגון הכינוס בעמנואל.