מבחן היסטורי: שלושה גדולי תורה בחנו את גאוני ש"ס איד'ן על כל הש"ס בעל פה, בעיון ובבקיאות

מחזה יוצא דופן התגלה בשבוע שעבר לנגד עיניהם של נדיבי ותומכי רשת הכוללים 'ש"ס איד'ן', היה זה מבחן היסטורי עבור 62 הגאונים הש"ס איד'ן, וכאשר אומרים 'מבחן היסטורי' יש לקחת בחשבון שרשת הכוללים ש"ס איד'ן כבר חוותה מבחנים היסטוריים לא מעטים על ידי רבים מגדולי ישראל שליט"א, ובכל זאת נשבר כאן שיא נוסף.

הפעם עמדו 62 הגאונים הש"ס איד'ן למבחן פומבי בפני שלשה גדולי תורה שליט"א, שבחנו אותם על כל הש"ס כולו בעיון, בבקיאות, בעמקות, בלומדות, ובהיקף. השלשה שהרכיבו את ה'בית-דין' היו הגאון הגדול ר' חיים פיינשטיין שליט"א ראש ישיבת 'עטרת שלמה', הגאון הגדול ר' דוב דיסקין שליט"א ראש ישיבת 'אורחות תורה', והגאון הצדיק המשפיע ר' אלימלך בידרמן שליט"א.

היה זה מעמד נורא הוד כאשר 62 גאונים עצומים מכל סניפי רשת הכוללים ש"ס איד'ן, 21 הגאונים מבית שמש 16 מבני ברק 14 מירושלים 11 מביתר, יושבים יחד כולם כאחד, כאשר אצילות פניהם המאירות ענתה בהם כי הש"ס ספוג בלשד עצמותיהם ותלמודם בידם ממש, והם חושפים את זרוע קדשם – ידיעותיהם המקיפות והעיוניות בכל הש"ס.

וזה היה המפתיע ביותר, המענה העיוני שנתנו הש"ס אידן לשאלות למדניות שונות. כך למשל שאל הגרב"ד דיסקין את הגאונים אם הם יכולים להביא ראיה ממקום כלשהו בש"ס שאב ואם נקראים כך גם אם מתו לפני הלידה. הש"ס אידן ענו מיד: "מגילה יג.". שם נאמר שאסתר נולדה לאחר מות אביה ואמה, ועם זאת נקראים הם אב ואם.

שאלה מעניינת נוספת שאל הגר"ח פיינשטיין: "כיצד ייתכן קרבן בהמה שמכפר בלי שחיטה וזריקת דמים?". התשובה הגיעה מיד: "תמורה כה: השוחט את החטאת ומצא עובר בן ד' חי".

הגאונים נשאלו שאלות רבות על עניינים שמוזכרים רבות בכל הש"ס, והם ענו ופירטו את המקורות אחד לאחד. כך למשל שאל הגר"ח פיינשטיין היכן מוזכרת המחלוקת אודות שחיטה שאינה ראויה אם שמה שחיטה. מיידית קלחו התשובות: כתובות לד. בבא קמא ע: קו: קידושין נז. חולין פ. פד.

הגר"א בידרמן שאל היכן בש"ס מוזכר הכלל ידוע "כל שאינו ראוי לבילה בילה מעכבת בו", ולגבי אילו סוגיות? התשובות נזרקו כגיצי אש ובמהירות קולחת: המקור הוא במנחות יח: ובדף קג: לגבי מנחה כמובן. בנדרים עג. זה מוזכר לגבי חרש בהפרת נדרי אשתו. בקידושין כה. ובנדה סו. לגבי חציצה בטבילה. בבבא בתרא פא. ומכות יח: לענין קריאה בביכורים. בחולין פג: לענין כיסוי הדם.

המשפיע הגר"א ביקש לשמח את הנוכחים בשאלה מעניינת: היכן בש"ס מבואר גודל הענין לשמח אנשים ולא בהכרח בכסף?

והיו התשובות אכן משמחות לב: תענית כב. שם מובא על שני בדחנים שאליהו הנביא אמר עליהם שזוכים לעולם הבא. כתובות קיא: שם אמר רבי יוחנן "טוב המלבין שינים לחברו יותר ממשקהו חלב". וכן הגמרא בבבא בתרא ט: האומרת כי המפייס את העני בדברים מתברך בי"א ברכות, בעוד הנותן כסף מתברך רק בשש.

שאלות רבות עוד נשאלו ואין כאן המקום להביאן. כך או כך, התרגשות רבה היתה נחלת הנוכחים כאשר הגאונים השיבו מכל מקום בכל חלקי הש"ס, מה שגרם לקידוש שם שמים עצום והיסטורי.

גדולי התורה הביעו את התפעלותם המיוחדת מהידע העצום שהפגינו גאוני ש"ס איד'ן, ושיבחו אותם באוזני מייסד הכוללים אב"ד פוזנא הגאון רבי אברהם הלוי אייזען שליט"א והתורמים הנדיבים שצפו במבחן הפומבי אשר נערך במשך קרוב לשעתיים רצופות.

לצפייה המבחן כולו ושאר המבחנים צפו באתר www.shasyiden.com


8 תגובות

איי איי הלב נצבט מקנאה. איזה אור לעומת הזבל הפוליטי. ראו מה בין בני ל……

אשריכם!!!!!

אשרינו, אשרינו, אשרינו.

מי זה גאב"ד פוזנא הרב אייזן

נכון,
אשרינו,
איזה קדושה…

מרגש מאוד
קידוש ה'….

אין שמחה כשמחת התורה

עם כל הכבוד לישי ריבו וכל הפסטיבל צמאה
זה הדבר האמיתי….

הוסף תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *