אחר כך יגידו שביבי טוב ביחסי חוץ…..
אולי כמה כושים אנאלפבתים התרשמו ממנו …..
אבל שאר המנהיגים נגעלים ממנו