ברוך דיין האמת: לאחר ייסורים הלך לעולמו השבת ראש ישיבת 'בני ראם', הגאון רבי שמואל פרידמן זצ''ל, היווה דמות פלאים עבור בחורי הישיבה אשר ראו דמות השקועה בלימוד ועבודת השם. תלמידיו מספרים כי היה דואג לבחורי הישיבה כבניו ממש

לאחר ייסורים הלך לעולמו השבת ראש ישיבת 'בני ראם', הגאון רבי שמואל פרידמן זצ"ל, הגאון רבי שמואל היווה דמות פלאים עבור בחורי הישיבה אשר ראו דמות השקועה בלימוד ועבודת השם.

תלמידיו מספרים כי היה דואג לבחורי הישיבה כבניו ממש הן ברוחניות והן בגשמיות, הבשורה הקשה התקבלה בכאב רב בקרב המוני תלמידיו.